image.jpg

Naam
Luciën Tull
Organisatie
HvA
E-mail
lucien.tull@hva.nl
Home page
Groep C
Omschrijving
LogboekLogboek

Datum
Beschrijving
16-02-2011
Een persoonlijk pagina gemaakt die gaat dienen als logboek. Deze pagina heb ik voorzien van metadata zodat het makkelijk te vinden is door de projectleider is en ik heb de pagina gelinkt aan de gezamenlijke pagina van onze groep. Op deze pagina zal ik alle gemaakte stappen tijdens dit project noteren. Ik heb leren werken met kwalitan die ik moet gebruiken voor kwalitatief onderzoek. Ik heb ook een rondleiding van de demo-versie van Kwalitan doorgenomen. Ik heb de handleiding gelezen en doorgenomen hoe het programma in elkaar zit.
16-02-2011
Samen met de groep vijf vragen bedachten op de evaluatieschema pagina van de onderzoekswiki gezet.
17-02-2011
De demo-versie heb ik thuis geïnstalleerd om verder te kijken hoe dat programma in elkaar zit. De wiki doorgenomen voor nieuwe informatie en de opdrachten doorgenomen die we als groep moeten doen. Hoofdstukken 1 tot 3 van de literatuur doorgenomen en alvast mijn samenvatting ervan gemaakt ter voorbereiding op mijn tentamen.
18-02-2011
Reflectie rondleiding van kwalitan; (Nog niet af)
21-02-2011
Hoofdstuk 5 van het boek gelezen en mijn eigen samenvatting ervan gemaakt.
24-02-2011
In mijn projectgroep heb ik een interview afgenomen en uitgeschreven in een .txt bestand. Dit heb ik gedeeld met behulp van Dropbox met de rest van de overige studenten van de klas. Door middel van de segment functie van kwalitan heb ik segmenten aangebracht in de documenten.
24-02-2011
De vragen van Yindo beantwoord door gebruik te maken van de FAQ pagina van Yindo te raadplegen en een
account aan te maken om de collectie te bekijken.
25-02-2011
Een titel uit de collectie van Yindo gekozen en een motivatie gegeven waarom ik daarvoor kies. Dit heb ik gedaan door mij te houden aan te criteria die zegt dat de gekozen titel iets te maken moet hebben met content management en ePublishing.
28-02-2011
Een titel toegevoegd aan de lijst van boeken uit Yindo repository. Ik heb gezocht in de categorie management en professional, onderwerp management algemeen, met de zoekterm management en kwam op een aantal treffers. Ik heb het boek De Management Toolbox gekozen is.
02-03-2011
Ik gebruik kladblok om mijn werk op te nemen. Het is makkelijker om dat te doen in plaats van steeds hier op de Wiki iedere keer weer in mijn logboek iets te noteren. aan de hand daarvan heb ik mijn werk steeds bij me en houd ik het iedere keer bij.
03-03-2011
Theorie van kwalitatieve onderzoeksmethoden (hoofdstukken 8 en een deel van 10) en de handleiding van Kwalitan hoofdstukken 6 en 7 doorgenomen. Ik heb ook een foto van mijn boekenkast op Dropbox gedeeld met de rest.
04-03-2011
College observeren en effectief boeken lezen.
Tijdens het college vandaag werd het logboek dat ik moet bijhouden duidelijk. Ik wist niet zo goed wat ik erin moest verwerken. Het boek is heel lastig om te lezen, en de stof die wij moeten kennen voor het tentamen is niet echt duidelijk beschreven vind ik.

College observeren
Om te observeren moet je jezelf eerst trainen. Trainen om datgene dat om je heen gebeurt te zien. Dat is immers de eerste regel bij observeren. Je kunt observeren en afdwalen van datgene wat je wil weten en daarom je moet je onderzoeksvraag wel goed interpreteren en daaruit afleiden wat je wil weten. Je moet natuurlijk weten waarnaar je kijkt.

Het lezen van boeken
Boeken zijn onze cultureel kapitaal. Alles wat wij moeten weten komen uit boeken. Persoonlijk schrijf ik niet in boeken. Niet om het schoon te houden voor verkoop, maar het is niet prettig leesbaar voor mezelf of voor iemand anders die het wilt lezen. Misschien wel als de persoon de aantekeningen goed vindt en iets eraan heeft. Ik voel me snel afgeleid door de aantekeningen en kan het verhaal niet meer volgen.

De tips die tijdens het college zijn gegeven zoals: een rustig plek kiezen en notities maken tijdens het lezen en vooral de houding tijdens het lezen, waren mij al bekend. Na die tips opnieuw te horen heb ik besloten om het zelf weer toe te passen voor dit onderzoek. Alleen om in mijn logboek mijn vooruitgang zelf in de gaten te houden en te weten te komen hoe ik studeer.

Nadat ik de code van Donga hebben ingevoerd in Yindo heb ik vier titels op mijn boekenplank staan. Een van de gekozen boeken (managemnet toolbox) is ook een van de titel die ik had gekozen. We moeten samen als groep de titels gaan bekijken op basis van het college en beter motiveren waarom wij die titels hebben gekozen. Ook willen we weten waarom we die boeken hebben gekozen. Ik heb mijn boeken gekozen omdat ik ervan uitging dat die titels meer diepgaand informatie geven over een onderdeel dat ik graag wil lezen.

De volgende opdracht hierna is een samenvatting maken van één van de titels die wij hebben gekozen. Wij hadden erover gesproken en het wordt waarschijnlijk de management toolbox. Wij moeten nog eens erover worden en kijken hoe wij de hoofdstukken gaan verdelen.
05-03-2011
Na het college van Donga ben ik opnieuw begonnen met het lezen van het boek. Daar waar ik dacht dat het logboek de activiteiten zou moeten bijhouden die ik allemaal uitvoer op de pagina van e-boekenstad blijkt dat ook het bestuderen van het boek een deel moet uitmaken hiervan.

Volgens het college heb ik besloten om het boek op te delen in delen en dat op te nemen in mijn logboek terwijl ik het lees. Hierdoor doe ik meteen verslag nadat ik een deel heb gelezen. ik lees het boek nu per hoofdstuk en doe in mijn
logboek de belangrijkste delen die ik voor het onderzoek van belang is.

De inleiding
In de inleiding krijg ik als lezer meteen de indruk dat het boek over de geschiedenis van kwalitatief- en
kwantitatief onderzoek zal gaan. Ik weet niet zo goed waarom ik de geschiedenis daarvan zou moeten weten aangezien dit niet een geschiedenis les is. Dan is het de strijd waarmee ik word geconfronteerd als lezer tussen deze twee methoden doch werken ze samen. Een zogenaamde mix methodologie.

Hoofdstuk 1
Dit boek lijkt niet zozeer op een studieboek waaruit ik kwalitatief onderzoek zou moeten leren. Maar aan de andere kant wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om uit te leggen waar kwalitatieve onderzoekers zich mee bezig houden en hoe zij te werk gaan.

Wat zijn de verschillende onderzoektechnieken die je als onderzoeker kunt toepassen en bijbehorende voorbeelden daarvan. Het prettige vind ik dat de voorbeelden van de onderzoekstechnieken mij inzicht geven over hoe die techniek toegepast kan worden. Tegelijkertijd mis ik diepgaand in het boek zoals dat bij kwantitatief onderzoek (wat is onderzoek van nel verhoeven) het geval is.

Hoofdstuk 2
Hier wordt er gekeken naar de grondleggers, een beetje geschiedenis en vooral de verschillende stromingen die er zijn. Aangezien ik al eerder een ander boek heb gebruikt dat specifiek over het onderwerp gaat en niet zo over de geschiedenis vind ik dit boek lastig te lezen. Ik heb al kennis van onderzoek, meer kwantitatief, maar met dit boek moet ik opnieuw beginnen. Ik krijg niet echt het gevoel dat dit boek een complete aanvulling op mijn basiskennis is, maar eerder dat dit boek ervan uitgaat dat je pas kennismaakt met onderzoek. Ik zou dit boek eerder in de propedeuse moeten lezen en het verschil tussen de twee type onderzoeken leren kennen.
07-03-2011
Deze week heb ik minder gedaan met dit vak en heb ik niet veel kunnen doen in mijn logboek. Dit komt vanwege het feit dat ik een verkeerde toets heb gemaakt tijdens het tentamen en van de examencomissie een herkansing heb gekregen in de vorm van een mondeling. Aangezien ik mij moest voorbereiden was ik daarmee druk bezig. Ik heb mijn tentamen gedaan en kan ik dus nu verder met dit vak.
10-03-2011
College focusgroep - interview
Donga was de moderator en de vraag was als de HVA zou moeten investeren in hun e-book repository.

Ik gebruik de mediatheek om bronnen op te zoeken voor een paper of een werkstuk. Ik gebruik de online boeken niet voor mijn werkstukken. Indien ik bronnen nodig heb, gebruik ik de werkstukken uit de databanken, Googlescholar, LexisNexis of MD info. Als ik boeken nodig heb dan gebruik ik de boeken uit de bieb. Ik gebruik wel boeken uit de bieb die betrekking hebben op onderwerpen die ik heb gekregen tijdens colleges voor mijn eigen ontwikkeling, maar dat doe ik voor mezelf.

Met Kwalitan waren we bezig een nieuw memo te maken. Waarschijnlijk moeten wij ook een afbeelding in Kwalitan importeren en geluidsmateriaal van het interview dat hij eerder had afgenomen in de klas.

Heb een document gekregen dat ik moet scannen en de belangrijkste zaken noteren in een memo in Kwalitan.
Ten eerste wist ik helemaal niet hoe je een memo moest maken. Mijn voorkeur zou echt niet gaan naar kwalitan om ermee te werken. Het lijkt een verouderde tool waar je veel tijd in moet steken voordat je het kunt gebruiken.
Waarom niet gewoon kladblok gebruiken en daarna kopiëren in kwalitan?

Moet ook nog de handleiding van Kwalitan helemaal doornemen. Heb het niet kunnen afmaken nog.
11-03-2011
Vandaag met mijn projectgroep vergaderd en besloten om het management toolbox te gaan samenvatten. Iedereen doet een hoofdstuk. Ik doe hoofdstuk 3. We moeten samen ook nog motiveren waarom wij voor dat boek hebben gekozen.
13-03-2011
Ik heb mijn samenvatting gemaakt van hoofdstuk 3 en op de wiki geplaatst. Als je bent ingelogd kun je niet meteen naar het boek gaan om te lezen. Je moet dat doen door eerst op start van de navigatiebalk te klikken en daar dat boek te selecteren.

Het is niet fijn om te lezen van het scherm. Om mij volledig op het boek te richten heb ik geen andere programma's openstaan. De pagina's zijn onscherp en het duurt ook even voordat je naar de volgende pagina kan gaan. Je moet steeds scrollen om naar beneden te gaan om verder te lezen. Ik heb wel de optie om de pagina te maximaliseren, maar dan kan ik niet meer bij mijn kladblok om een samenvatting te maken. Ik ben gebonden aan de grootte van mijn scherm om te werken. Met een fysieke boek in mijn hand kan ik zelf bepalen hoe ik te werk ga.

Als ik wil gaan scrollen met de muis dan veranderd de grootte van de pagina. Ik wil juist naar beneden, maar integendeel wordt de verhouding van de pagina veranderd. Misschien dat het voor een e-reader of andere apparaat handig is, maar voor een pc helemaal niet.
18-03-2011
Colleges memos maken
memos maken om aan te geven waarmee je bezig bent tijdens een onderzoek. Nadat je een memo maakt kun je een naam eraan geven. Het werkt zo een beetje in een omgekeerde volgorde. Normaal zou je de eerst een document moeten maken daarna een naam geven en dan opslaan. In kwalitan is dat eerst openen daarna een naam geven waarna je erin kunt werken. Niet te begrijpen!

Codes geven
Een document zoals een interview kun je coderen door woorden aan de codes toe te voegen.

Tijdens het college twee audiofiles toegevoegd aan kwalitan om codes eraan toe te voegen. Omdat ik niet zo goed weet hoe ik dat moet doen ben ik bezig de handleiding door te nemen.
20-03-2011
Was bezig met kwalitan, maar al mijn werk is verloren gegaan. Het programma wilt de bestanden niet openen. Hierdoor loop ik een achterstand en moet ik dus op school om verder te gaan met mijn opdracht. Als ik thuis verder ermee wilt werken zal ik alles opnieuw moeten segmenteren en gewoon opnieuw beginnen. dat zal tijd kosten dus besluit ik om naar school te gaan en alles opnieuw mee te nemen. Ik kan wel op school werken, maar dat wil dan zeggen dat ik heel andere resultaten krijg dan de bestaande documenten die al zijn verwerkt. Dinsdag ga ik naar school om op de computer te werken. Ik weet niet hoe ik het anders naar huis zou kunnen brengen als ze niet opengaan. Ik ben verplicht om op school eraan te werken als dit echt het geval is.

Dit is me al een keer overkomen, maar toen lukte het zomaar weer. Nu is dat niet het geval. Ik zal een manier moeten bedenken om toch thuis eraan te werken. Hierdoor loop ik een achterstand bij mijn praktijkgedeelte van mijn onderzoek. Ik had gedacht met kwalitan verder te gaan, maar ik heb me vergist.
20-03-2011
Hoofdstuk 3

Zoals ik al had gezegd gaat dit boek veel over de geschiedenis van onderzoek waardoor het voor mij persoonlijk lastig te lezen is. Als beginnende onderzoeker heb je wat eraan. Ik ben niet ervaren in de zin dat ik alles al weet, maar door de basis die er is gelegd met de colleges van onderzoek, heb ik het gevoel dat ik alles opnieuw doe met dit boek.
Ten tweede is het latig te lezen door de namen waarnaar er wordt verwezen. Ik lees steeds namen van mensen die aan een onderzoek hebben gewerkt of een methode hebben bedacht en ik moet terug bladeren om erachter te komen wie de mensen alweer zijn. Ik moet heb er persoonlijk iets tegen om steeds terug te bladeren om iets te begrijpen.

In dit boek worden vreselijk veel termen gebruikt, maar gelukkig dat er een uitleg erbij is. Het ander probleem is dat er andere termen worden gebruikt voor iets wat mij bekend is. Het combineren van verschillende onderzoeksmethoden wordt in dat boek wat is onderzoek triangulatie genoemd terwijl het boek van Mortelmans spreekt over kritisch multiplisme.

Tijdens het lezen van dit hoofdstuk merk ik wel dat de stof die ik eerder tijdens andere vakken heb gekregen terug te vinden is in dit boek. Bij de andere vakken werd er iets anders belicht en vanuit een ander perspectief gesproken, maar het roept wel associaties op. Hierdoor krijg ik de informatie weer naar boven. Dit maakt het wel makkelijker dat boek te lezen omdat ik nieuwsgierig word naar datgene wat er staat.
21-03-2011
Hoofdstuk 4

Naar mijn mening zouden wij hier moeten beginnen. Nu krijg ik echt het gevoel dat ik een studieboek lees. dit hoofdstuk is interessant om te lezen. Het wordt duidelijk uit de theorie wat een logboek is en hoe je het zou moeten bijhouden. Alle wijzigingen tijdens het onderzoek en acties die er plaatsvinden moeten hierin verschijnen.
Het nu is duidelijker geworden voor mij.

Fijn aan dit hoofdstuk is dat er raak vlakten zijn met de kennis die ik al heb van het vorige boek (waarnaar ik steeds verwijs). Ik heb al een basiskennis om de informatie te begrijpen en meteen erover na te denken.
22-03-2011
Vreselijk veel termen en begrippen in dit boek. Ik weet dat het tentamen niet uit begrippen bestaat (hoop ik), maar ondanks dat moet ik wel steeds opnieuw naar de zin kijken en lezen om een regel te begrijpen. Pen en papier bij de hand om alles te noteren. De schrijven van het boek heeft tenminste bevestigd dat Wikipedia geen wetenschappelijke bron is. Dit geeft tenminste een definitief antwoord dat het niet betrouwbaar is of niet. Je zult als onderzoeker een betere bron moeten vinden dan Wikipedia.

Het boek is wel heel gedetailleerd. Nu weet ik waarom het een studieboek is. Ondanks dat ik eerder zei dat het liever geen studieboek was, ben ik toch tot de conclusie gekomen dat het degelijk een studieboek kan zijn. De veelheid van informatie die dit hoofdstuk biedt over probleemstelling opstellen en de bijbehorende deelvragen is echt veel.

KWALITAN
Aangezien kwalitan het niet deed ben ik vandaag op school gegaan om de map met mijn werk te kopiëren. De eerste keer lukte het niet om open te gaan dus heb ik het meteen bewaard in mijn dropbox. Thuis aangekomen heb ik het open gedaan en meteen in een keer goed. Ik weet niet waaraan het het ligt, maar nu kan ik verder gaan met mijn werk.

Over bronnen gesproken. De reden om bronnen op het internet te zoeken is vanwege het feit dat het makkelijk te zoeken is dan offline. Er is teveel informatie die je moet doornemen om tot een behoorlijke kwalitatieve bron te komen. Offline kun je dat ook doen, maar dan moet je echt goede vragen stellen en meteen weten waar je opzoek bent en waar je naartoe moet gaan. Internet halveert de tijd die je zou steken in de wandeling naar de bibliotheek in de helft. Scheelt volgens studenten weer wat tijd en moeite. We worden ook geleerd vanuit de opleiding om het internet en wetenschappelijke databanken te raadplegen. Dat brengt je ook in een luie toestand waardoor je steeds die databanken wilt raadplegen.

Aan het eind van hoofdstuk vier vind ik de voorbeelden van beide onderzoeken/ rapporten wel handig. Je leest hieruit wat de schrijven eigenlijk bedoeld door het geven van de voorbeelden. Ik vroeg me wel af wat hij bedoelde, maar de voorbeelden hebben het wel beter geïllustreerd.
22-03-2011
hoofdstuk 5

Kwalitatieve survey betreft hoe-en waarom-vragen. Bij dit hoofdstuk heb ik gebruik gemaakt van een pen en papier.
Er zijn veel begrippen en informatie die ik moet noteren. Aangezien het handig zou zijn om in dat boek te schrijven
heb ik dat niet gedaan. Ik dacht wel eraan, maar deed het toch niet.

Ik mag van geluk spreken dat ik een deel van de verschillende steekproefmethoden al kent, want er staan een heleboel hierin genoteerd.

Bij een onderzoek voor mijn scriptie kan ik dit boek gebruiken. Er staat van alles en die je kunt gebruiken als richtlijn voor het opzetten van een onderzoek.

Kwalitan
Ik ben bezig met kwalitan. Hiervoor doorloop ik de handleiding om mijn opdracht te kunnen doen. Ik heb al audiofiles in
kwalitan geplaatst en ga daar nog codes aan toevoegen. Ik ben nog niet zover dat ik dat heb gedaan. Voor eind van de week probeer ik het af te krijgen. Daarna wil ik me gaan richten op memo's. Ik wil op tijd mijn opdracht met kwalitan af hebben.
24-03-2011
In de trein hoofdstuk 5 doorgelezen en begonnen met hoofdstuk 6. Was onderweg naar het e-reading event in Eindhoven. Daar aangekomen had ik het te druk met het interviewen, bloggen en twitteren. Was een hele leuke event. Heb een paar presentaties bijgewoond en heb informatie voor de papers die ik moet schrijven. Was wel een beetje lastig om mensen te interviewen omdat ik niet zo goed wist hoe ik dieper op het onderwerp moest ingaan.
25-03-2011
Ga door het kwalitan en begin bronnen te zoeken voor mijn paper. Ga straks ook mijn reflectie op Kwalitan schrijven als ik de opdracht af heb. Ik begin alvast tijdens het maken van mijn opdracht in Kwalitan en het een en andere op te schrijven voor mijn reflectie straks.

Hoofdstuk 6

Onder de kwalitatieve onderzoekstraditie behoren interviews en observaties tot de vaakst verzamelde databronnen. Een document zal nooit een letterlijke weergave van de werkelijkheid zijn. Hoe beter de onderzoeker zich heeft voorbereid door middel van de gevonden documenten hoe meer mensen bereid zijn te praten over een onderwerp.

Volgens de schrijver kun je de fysieke sporen van de gebruikte materialen gebruiken voor je onderzoek. Je kunt bijvoorbeeld naar slijtage van een boek in de bibliotheek kijken of de vloer in een museum. Maar ik denk ook dat je niet alles kunt meerekenen in je onderzoek. Ik vind het moeilijk om dat echt aan te nemen, ondanks de voorbeelden die ze geven. De vloer van het museum zou door het steeds schoonmaken met een soort "waxmachine" waarbij een laag wordt weggeschuurd en met olie behandeld. Op lange termijn denk ik dat dit ook meer van de vloer zou beschadigen dan de vele mensen die erover lopen. Hierdoor krijg je als onderzoeker ook een verkeerd beeld van waar mensen het meest hebben gelopen en waar niet.

Het gebruik van visueel materiaal
Er wordt niets gezegd over de persoon die de foto's of video's moet maken. Als de geïnterviewde de camera ziet terwijl de interviewer een gezichtsuitdrukking wilt vastleggen, zal alles veranderen denk ik. Je kunt niet de camera laten zien aan de respondent en verwachten dat hij toch emoties ofzo laat zien. De respondent zal niet zo neutraal mogelijk zijn. De setting is niet beschreven en dat vind ik jammer.

Code toevoegen
Ik heb opnieuw naar Kwalitan gekeken en alle segmenten nu gecodeerd. Er bleek een document niet goed te zijn gesegmenteerd. Ik heb het aangepast en aan alle segmenten een code toegevoegd. Nu is dat deel af. Nu ga ik verder met de handleiding en de overige dingen die ik in Kwalitan moet doen. Er zijn twee manieren om de segmenten van codes te voorzien. Ik heb op dit moment ervoor gekozen om de segmenten met een code te voorzien. Alle inhoud van de segmenten hebben een code in tegenstelling tot de andere manier waarbij je een deel van de tekst kunt selecteren en de code eraan toevoegen. Indien ik dit doe kan ik dan alleen aan dat deel van de inhoud van de tekst een code geven. De rest van de inhoud blijft gewoon zonder code. Een andere mogelijkheid is om de woorden automatisch van een code te voorzien. Je kunt Kwalitan de woorden automatisch laten voorzien van de codes die jij hebt ingevoerd. Hiervoor heb ik ook niet gekozen.

Code verdelen in categorieën
Ik heb een nieuw categorie gemaakt en daarna nog meer om mijn codes te kunnen organiseren. Ik heb nu 12 categorieën gemaakt door het document van het Semi gestructureerde interview bij te houden. Hieruit heb de categorieën gemaakt en de codes hierin verdeeld. Ik heb gekeken naar de handleiding hoe er voorbeelden zijn met de categorieën, maar ik vind het moeilijk om juiste termen te verzinnen hiervoor. Ik weet niet zo goed als de mijne goed zijn.
Ik heb als laatst ook de inhoud naar een SPSS- document geëxporteerd. Ik heb nu geen SPSS programma meer op mijn pc, maar ik bewaar het in mijn dropbox om het op school te bekijken. Ik weet niet of ik dat SPSS- bestand moet doorgeven aan mijn docent.

Woordenlijst
Ik heb de woorden die voorkomen in mijn segment aan een woordenlijst toegevoegd. Ik heb ook thema's aan de woorden toegevoegd om te verwijzen naar de plek waar het woord voorkomt. Handig als ik opzoek ben naar een thema in mijn segment (onderzoek). Net als bij het verdelen in categorieën heb ik hier een output laten maken door Kwalitan. Hiermee zie ik hoe vaak woorden voorkomen.

Memo's maken
Voor dit project heb ik maar 1 memo gemaakt. Ik heb de overige memo's niet uitgeprobeerd, maar indien ik dat wel moet zal dat gebeuren. Ik heb niet heel veel in mijn memo staan dus laat ik het even zo.

Afbeelding en videofragment toevoegen
Ik had even moeite om deze documenten toe te voegen. Uiteindelijk kwam ik eruit en heb ik beide documenten erin. Rechtermuisknop en dan voeg segment toe en daarna de inhoud van het venster volgen. Ik heb een afbeelding van mijn boekenkast omgezet naar een .bmp file en deze toegevoegd. Daarnaast heb ik nog een audiofile erin gedaan. Ik heb een memo gemaakt bij mijn afbeelding en een code eraan toegevoegd. Ik heb mijn afbeelding niet onder mijn segment toegevoegd, maar bij het interview van Laurenzo. Ik hoop niet dat het een probleem wordt.

Handleiding Kwalitan
Ik heb opnieuw de handleiding van Kwalitan doorgenomen om er zeker van te zijn dat ik niets mis. Ik ben begonnen bij hoofdstuk 4 en ga zo verder. Tot nu toe heb ik alles al toegepast, maar nu ben ik mijn reflectie meteen aan het schrijven. Ik heb uitgelegd over het opsplitsen van de documenten in segmenten en hoe ik het gebruik van Kwalitan ervaar. Ik heb mijn segmenten niet op dezelfde manieren gecodeerd zoals genoemd in de handleiding. Ik heb een manier helemaal toegepast, maar de overige manieren heb ik niet in alle segmenten toegepast. Reden hiervoor is omdat ik het dubbel vind.

Ik ben bezig de codes in categorieen in te delen. er zijn 3 verschillende manieren om dat te doen,
maar ik zal niet alles toepassen in mijn segmenten. Ik heb een nieuw categorie gemaakt met de naam studie- en e-boeken. Hierin zijn alle codes te vinden van dit project.
27-03-2011
Heb codes toegevoegd aan de audiofiles in kwalitan, maar weet niet hoe ze moeten worden gesegmenteerd. Als ik de pijltjes gebruikt springt het naar het begin of eind van het document. Ik heb ook geprobeerd om een begin en eind aan te geven, maar als je kwalitan afsluit verdwijnt dat. Ik ben nu opzoek naar een oplossing in de handleiding en heb ook de docent hierover gemaild. Misschien dat ik iets verkeerd doe. Kom wel erachter en zal het snel moeten oplossen om verder te gaan met Kwalitan.
28-03-2011
Hoofdstuk 7

Interviewen is helemaal niet zo makkelijk. Ik kan ervan praten omdat ik ook moeite had tijdens het e-readingevenement. Om de juiste vragen te formuleren vergt wel enig tijd en moet je snel handelen.

- soorten interview -

Uit het voorbeeld heb ik niet helemaal begrepen wat de schrijver bedoeld over de fransen. Ik kon het moeilijk plaatsen.
Ik begrijp dat het over hun eigenschap gaat en dat ze moeilijk te benaderen zijn, maar de schrijver kon meer erbij doen vind ik.

Douglas zet zich af tegen handboeken die studenten en onderzoekers aanleren hoe ze moeten interviewen.
Hij stelt dat interviewen moet gebeuren in een natuurlijke setting. Interviewers moeten vooral creatief zijn in hun
interviews en zich voortdurend aanpassen aan de gang van zaken.

Ik ben er helemaal eens met de schrijver wat betreft deze uitspraak. Als interviewer moet je je eigen interview leiden
op grond wat er wordt gezegd. Het is soms heel moeilijk om niet uit te wijken naar andere onderwerpen die niets met je
onderzoek te maken hebben, maar hierdoor krijg je ook veel meer informatie.

belangrijk bij een focusinterview is de opening. in het boek ( op pagina 229) staan verschillende manieren om een interview te openen. de verschillende vragen en hun doeleinden. zo moet je eerst een kennismakingsronde hebben zodat de respondenten op hun gemak voelen. Daarna kun je als moderator steeds dieper op het onderwerp ingaan.
even belangrijk is het vertellen wat het onderzoek inhoud en de introductie van jezelf als moderator. je vertelt hoe je
te werk gaat. zodat de respondent meer informatie krijgt en zich ook gerust informatie bereid is te geven.

Technieken om om te gaan met respondenten die weigeren om mee te doen op pagina 230.
het inrichten van de omgeving (pagina 231)

Drop off; een lijst met persoongegevens van de respont(en)

Het hoofdstuk geeft een compleet beeld over een interview. Van tips tot valkuilen waarop je als onderzoeker moet letten
om je onderzoek van voldoende kwaliteit te krijgen. Dit hoofdstuk geeft een hele duidelijke beeld over het interviewen en hoe een moderator te werk moet gaan. als beginnende of ervarende onderzoeker is dit een leidraad om een goed onderzoek te doen. veel tips en valkuilen voor de onderzoeker.
30-03-2011
Mail van de docent teruggekregen met daarin wat ik met de audiofiles moet doen. Ik heb nu gecodeerd, maar niet in segmenten kunnen verdelen. Nu ga ik de verschillende delen die ik wil hebben met een annotatie markeren en de codes die ik eraan heb gegeven laten staan. In de annotatie zal ik een scheideing maken tussen de verschillende delen door de tijden aan te geven van de onderwerpen.

Mail van mijn docent:
"Je kunt bij de audiofiles door een annotatie wel enige opmerkingen plaatsen. Bijvoorbeeld begintijd van het stukje waar je eventuele code van toepassing is. Verder hoef je inderdaad niet meer te doen met de audiofiles dan het coderen"
1-04-2011
Hoofdstuk 8

Observeren

Obsereven is een natuurlijke gewoonte, maar als onderzoeker moet je wel weten wat je wil observeren. je moet dus een
doel hebben en een vraag om te beantwoorden.

Door de ontbrekende interpuncties is het soms lastig om het boek te lezen, dit zorgt voor een afleiding. Ondanks deze afleiding bevat dit hoofdstuk veel informatie over het observeren.

Ik ben tot hoofdstuk 8 gekomen met leren. De informatie was te veel om op te nemen vandaar dat ik niet verder kon. Ik
heb hoofdstuk 8 ook snel doorgenomen waardoor ik geen aantekeningen heb gemaakt.
05-04-2011
Was bezig met Kwalitan en heb een paar punten gezien waaraan de opdracht moet voldoen. Ik begrijp niet helemaal wat er wordt bedoeld met twee de zin;"Je hebt de meeste segmenten op tenminste twee niveaus gecodeerd". Ik zal de handleiding opnieuw doornemen hiervoor.
06-04-2011
Het coderen van audio heb ik op dezelfde manier gedaan als de tekstbestanden.
Bij de audiobestanden heb ik opgenomen in Kwalitan heb ik van een annotatie voorzien.
Deze bevatten de tijden die in dat bestand voorkomen waarbij verschillende topics worden besproken.
Je kunt de tijden aanhouden om de topics te horen.

Ik heb mijn filter opnieuw bekeken en opgeslagen. Een zoekactie met het filter levert 10 gevonden segmenten op. Ik ga mijn opdracht nu opsturen voor de docent.

terug naar Personen